Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์

ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว **ติดตามข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ** เว็บไซต์ https://www.nakum.go.th โทรศัพท์ 045-210597

[ 12-06-2567 ] Hits:33

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง **ติดตามข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ** เว็บไซต์ https://www.nakum.go.th โทรศัพท์ 045-210597

[ 11-06-2567 ] Hits:40

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง **ติดตามข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ** เว็บไซต์ https://www.nakum.go.th โทรศัพท์ 045-210597

[ 04-06-2567 ] Hits:32

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 **ติดตามข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ** เว็บไซต์ https://www.nakum.go.th โทรศัพท์ 045-210597

[ 23-05-2567 ] Hits:66

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ภูอานม้า

      ภูอานม้า ตั้งอยู่บริเวณ บ้านใหม่ดงสำโรง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ ไปทางบ้านหนามแท่ง ทางไปสามพันโบก โดยเป็นภูหินทราย ขนาดเล็ก ถูกธรรมชาติกัดกร่อน จนทำให้เกิดเป็นรูปอานม้า ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือพื้นดิน ห่างไปประมาณ 300 เมตร มีรอยเกวียนโบราณ อายุกว่าสองพันปี บ่งบอกถึง อารยธรรมโบราณ ไม่ห่างกันนักมีทุ่งดอกไม้ป่าหลากสายพันธ์หลากสีสวยงาม

[ 01-12-2564 ] Hits:1299

น้ำตกโบกลึก

      น้ำตกโบกลึก เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยสูบไหลมาจากภูสูบ ภูเขาเตี้ย ๆ ที่มีพลาญหินขนาดใหญ่ และมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณเป็นจำนวนมาก โดยสายน้ำจากน้ำตก จะไหลลดหลั่นลงมาชั้น ๆ ตามซอกหลืบหิน ที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลานาน ซึ่งบางช่วงนั้น เกิดหลุม หรือ โบกขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ตามลำห้วย มีทิวทัศน์รอบข้างที่สวยงาม เป็นที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ

[ 01-12-2564 ] Hits:9877

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ