Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027393618)

วันพุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2565 13:50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027393618)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ