หัวหน้าส่วนราชการ

นายรณชัย สื่อกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 092-9219177

นายวีระพล ชำนาญเวช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-572389

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นายนวพล แก้วพิกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 094-2862269

นางสาวจันทิมา เกษรชื่น

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ xxx-xxxxxxx

- รอข้อมูล -

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ xxx-xxxxxxx

นายกฤษดา มนัส

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 083-7416813

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ