กองคลัง

นางสาวจันทิมา เกษรชื่น

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ xxx-xxxxxxx

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวณัฐกานต์ ศิรินัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววิภาภรณ์ จันทะยา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ