Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 สายทางบ้านนางติ้ม-บ้านนายคำมี อินทร์สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027472372)

วันจันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2565 13:54

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 สายทางบ้านนางติ้ม-บ้านนายคำมี อินทร์สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027472372)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ