คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 14:44

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ